Tag: ดูดวงสมพงษ์

ดวงสมพงษ์ ของชาว ราศีมังกร กับ ราศีกุมภ์ โดยอาจารย์ลี่

การคบหากันของชาวมังกรกับชาวกุมภ์คือการดึงเอาข้อดีของทั้งสองฝ่ายออกมา ชาวมังกรสดคนรอบคอบและใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล ในขณะที่ชาวกุมภ์ไขว่คว้าหาอุดมการณ์ในแทบจะทุกเรื่อง หากมองอย่างผิวเผิน ชาวมังกรกับชาวกุมภ์ดูจะตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง แต่ถ้าได้เริ่มต้นคบหาดูใจกันแล้วก็จะพบว่ามีสายสัมพันธ์ที่ไม่อาจขาดสะบั้นได้ง่ายๆร้อยรัดคุณทั้งคู่อยู่ทั้งชาวมังกรและชาวกุมภ์จะดื้อดึงในเรื่องที่ทั้งคู่ไม่เปี่ยมใจจะประนีประนอม sanookhoro ดูดวงสมพงษ์ ชาวมังกรทำงานอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งใส่ใจกับผลที่จะตามมา ในขณะที่ชาวกุมภ์มีหัวสมัยใหม่และแสนจะเอือมพร้อมด้วยการทำอะไรซ้ำๆเป็นกิจวัตร ชาวมังกรมักรู้สึกพิศวงงงงวยกับชาวกุมภ์ เพราะไม่สามารถจะหาเหตุผลของความลึกลับและไม่อยู่กับร่องกับรอยของชาวกุมภ์ได้ ชาวกุมภ์เองก็มิปลื้มกับการใช้อำนาจและการชี้นำของชาวมังกรเท่าไรนัก แต่ก็รู้สึกอุ่นใจที่มีชาวมังกรคอยสนับสนุน ช่วยเหลือและดูแลในทุกๆเรื่อง ราศีมังกรได้รับรับอิทธิพลจากดาวเสาร์ ส่วนราศีกุมภ์จัดหามารับอิทธิพลไปดาวเสาร์และดาวยูเรนัส ดาวเสาร์คือความเยือกเย็น คือความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายและการใช้ความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ดาวเสาร์ให้สถานภาพทางสังคมที่ดูดีแก่ชาวมังกร

Continue reading